Hjem  |  Kjeldebotn  |  Aktiviteter  |  Ofoten Kart  |  Hvor i Landet...  Bilder  |  Mail

 


 

Ofoten (samisk Ufuohttá)

er et distrikt i Nordland fylke med 28 034 innbyggere pr. 1. oktober 2007
 5 512 kvadratkilometer og fordelt på 6 kommunene

Ofotfjorden er den lengste fjorden i Nordland
og den fjerde lengste i Nord-Noreg. Landskapet Ofoten er kalt opp etter fjorden.
Kommunene Tjeldsund og Evenes ligger på nordsiden.
På sørsiden ligger Narvik i den innerste delen og Ballangen lenger ute.  Lødingen og Lofoten lenger ute
og den store Vestfjorden ligger vest-sørvest for Ofotfjorden.

Ofotfjorden har et rikt dyreliv med store mengder sild i fjorden om vinteren.
Dette trekker hvalen/spekkhogger til seg.
Dykkere har stundom observert hummer i fjorden, noe som gjør han til den nordligste sted i verden hvor hummer er observert. Torsk er vanlig året rundt.
Makrell er vanlig fra juli til midten av september.
Havørn og oter er også vanlig rundt fjorden.

Fjorden er omkranset av fjell,  noen av de 1500 meter høye,
og i Skjomen opp mot 1700 meter over havet der isbreen Frostisen ligger.
Det eneste større lavlandet ligger på nordsiden, rundt flyplassen Evenes, men det er mindre området nær fjorden i smale daler - som på Narvikhalvøya der Narvik ligger.
Fjellet er dekket av skog opp til 500 meter og bjørk er den mest vanlige tresorten her.